Gói dịch vụ & lợi ích

Lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

Landing page
15.000.000 VNĐ
Microsite, E-profile, Sales page

Lợi ích:

Biên tập nội dung
Xử lý hình ảnh
Thiết kế giao diện hoàn toàn mới
Xây dựng cấu trúc landing page
UX/UI design
Front-end, back-end
Html5, Css3
Responsive (Desktop, Mobile)
Trang quản trị (WordPress)
Quản lý thông tin khách hàng/ đơn hàng
Email thông báo khi có khách hàng/ đơn hàng
Email Marketing
Đăng ký
E-commerce website
60.000.000 VNĐ
Trang thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến

Lợi ích:

Biên tập nội dung
Xử lý hình ảnh
Thiết kế giao diện hoàn toàn mới
Sitemap (18 trang)
UX/UI design
Email Marketing
Newsletter
Quản lý thông tin khách hàng/ đơn hàng
Giỏ hàng
Thanh toán
Đăng ký/ đăng nhập
Front-end, back-end
Html5, Css3
Tích hợp POS, CRM, SMS brand name
Thanh toán trực tuyến, COD
Responsive (Desktop, Mobile)
Trang quản trị (WordPress)
Đăng ký