Mekong Invest

Thiết kế logo và hệ thống nhận diện Mekong Invest Estate & Construction

PROJECT

Khách hàngMekong Invest Estate & Construction
Lĩnh vực hoạt độngBất động sản và Xây dựng
Vị tríHà Nội, Việt Nam
Năm2019
Phạm vi công việcThiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu

Tương quan, tỷ lệ logo

Khung hình tỷ lệ giữa các thành tố trong logo

Yếu tố cấu thành nên logo

Dựa vào tỷ lệ khoảng cách giữa các đối tượng theo nguyên tắc hình học để đảm bảo logo có độ chính xác cao nhất

THÀNH TỐ TRONG LOGO

Thành tố trong logo bao gồm dấu hiệu đặc trưng đã tạo nên logo đơn giản, hiệu quả về thẩm mỹ và ý nghĩa cô đọng. Trong trường hợp đặc biệt, có thể dùng dấu hiệu đặc trưng để ứng dụng trong phát triển thương hiệu

MÀU SẮC QUY ĐỊNH CỦA LOGO

Trong quá trình thiết kế luôn đảm bảo các thông số màu và bảng màu tham khảo