Gói dịch vụ & lợi ích

Lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

Khởi nghiệp
10.000.000 VNĐ
Phù hợp khi bạn đang hình thành ý tưởng xây dựng thương hiệu.

Lợi ích:

Gửi email dữ liệu 2 concepts
Chỉnh sửa 01 lần
Logo sheet
Đăng ký
Di sản
80.000.000 VNĐ
Doanh nghiệp, tập đoàn hướng đến thương hiệu di sản.

Lợi ích:

Phỏng vấn/ Khảo sát
Trình bày 3 concepts
Chỉnh sửa 05 lần
Câu chuyện logo
Logo guidelines PDF
Logo guidelines online
Tư vấn bảo hộ logo
Showcase dự án
Viết bài PR
Đăng ký