LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tư vấn thương hiệu

Một chiến lược thương hiệu đỉnh cao là phải chạm tới cảm xúc khách hàng, đó là tổng hòa nhuần nhuyễn của nghệ thuật và khoa học, và phương pháp sáng tạo chiến lược cho từng thương hiệu không bao giờ giống nhau…

Thiết kế sáng tạo

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu từ logo, tài liệu marketing đến những ứng dụng thiết kế cần có tính kết nối, liên tưởng thương hiệu với hình ảnh… để khách hàng quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Truyền thông / Marketing

Một thương hiệu được thiết kế sáng tạo độc đáo đến đâu, hay sản phẩm có chất lượng tốt tới mức nào, nếu không truyền tải được những thông điệp tích cực và lôi cuốn tới khách hàng thì tất cả cũng chỉ dừng lại là một ý tưởng.

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG