TTE-SAFE Technology

T-TECH SAFETY (gọi tắt là TTE-SAFE) là công ty thuộc Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam – Doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, sản xuất các thiết bị khoa học kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam. Các dòng sản phẩm chính của TTE-SAFE bao gồm: Thiết bị chống sốc điện cách ly, thiết bị dập hồ quang điện, các gói giải pháp về an toàn điện, phòng chống cháy nổ do điện,…