Dự án đã thực hiện

Trăm nghe không bằng mắt thấy. Hãy xem những dự án chúng tôi đã thực hiện

Quy trình làm việc

Quy trình này có thể linh hoạt và thay đổi tùy theo dự án và người thiết kế, nhưng chúng tôi cung cấp một khung làm việc chung để bắt đầu thực hiện công việc thiết kế đồ họa.

1.

Thu thập thông tin và hiểu yêu cầu

Thu thập thông tin chi tiết về dự án và hiểu rõ yêu cầu của khách hàng..

2.

Tạo ý tưởng và bản phác thảo

Nghiên cứu, khám phá ý tưởng và tạo ra các bản phác thảo sơ bộ.

3.

Điều chỉnh thiết kế

Phát triển thiết kế chi tiết, bao gồm hình ảnh, màu sắc, phông chữ và bố cục. Sửa chữa và điều chỉnh dựa trên phản hồi.

4.

Hoàn thiện và xuất bản

Hoàn thiện thiết kế, tối ưu hóa cho phương tiện in ấn hoặc kỹ thuật số, và chuẩn bị các tệp gốc và định dạng cần thiết để xuất bản hoặc sử dụng.