• Hotline: 0983 991979
 • Email us: contact@dongdomedia.vn

Tư vấn thương hiệu

Một thương hiệu có chiến lược cũng giống như một con tàu có hoa tiêu xuất sắc: người quản lý thương hiệu luôn biết cần đi hướng nào để đến đích. Định vị rõ ràng, mô tả phân khúc khách hàng chi tiết và những chiến dịch đi kèm thông điệp truyền thông phong phú và thống nhất là những minh chứng của một thương hiệu mạnh với chiến lược hiệu quả, điều chúng ta có thể thấy rõ ở những thương hiệu lớn.

Để thiết lập chiến lược thương hiệu và đảm bảo hoạt động marketing đúng chiến lược, không chỉ hiểu biết về thương hiệu và khách hàng mục tiêu, doanh nghiệp còn cần có cái nhìn tổng quát về ngành hàng và nhanh nhạy đón bắt xu hướng truyền thông.

Đó là lý do bạn cần tới một đơn vị tư vấn chiến lược thương hiệu thực sự chuyên nghiệp.

Hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp sắp ra mắt, nghiên cứu tư vấn chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và phát triển chiến lược phù hợp cho những doanh nghiệp đang trên đà phát triển, chúng tôi mang tới từng dự án tư vấn chiến lược thương hiệu sự quan tâm và hiểu biết sâu sắc để nhìn ra con đường mang thương hiệu tới tầm vóc mới của thành công.

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ

 • Nghiên cứu về doanh nghiệp
 • Nghiên cứu khách hàng
 • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích SWOT
 • Nghiên cứu về ngành và lĩnh vực

ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC

 • Chiến lược định vị thương hiệu
 • Chiến lược tái định vị thương hiệu
 • Chiến lược về cấu trúc thương hiệu
 • Xây dựng tính cách thương hiệu
 • Chiến lược quản trị thương hiệu