Website chuyên về thiết bị bếp Beprokit

Tên dự ánWebsite thiết bị bếp Beprokit
Địa chỉ webwww.beprokit.vn

Mô tả dự án:

Website chuyên về thiết bị bếp Beprokit.

Ưu điểm

Responsive Design – Website hiển thị chuẩn ở bất kỳ kích cỡ màn hình nào (di động, máy tính bảng, máy tính, TV). Tối ưu SEO – Đáp ứng các tiêu chuẩn về tối ưu SEO tốt.