Aeroco Coffee

Cà phê đặc sản từ trang trại AEROCO được sản xuất theo một quy trình quản lý nghiêm ngặt: dinh dưỡng, chọn giống cây, thu hái, sơ chế, bảo quản nguyên liệu và thành phẩm. Tất cả quy trình đều được ghi chép bằng nhật ký, đảm bảo chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Client: Geat Marketing company
Category: Web development
Start date: 22 Jul 2019
Finish date: 22 Aug 2019
Website:  secretlab.pw