Dự án đã thực hiện

Trăm nghe không bằng mắt thấy. Hãy xem những dự án chúng tôi đã thực hiện

Quy trình làm việc

Lưu ý rằng quy trình làm việc UI/UX có thể linh hoạt và thay đổi tùy theo dự án và người thiết kế. Dưới đây chỉ là khung làm việc chung để chúng tôi bắt đầu thực hiện dự án thiết kế UI/UX với khách hàng.

1.

Nghiên cứu và phân tích

Thu thập thông tin và hiểu yêu cầu của khách hàng, nghiên cứu về thị trường và phân tích dự án.

2.

Thiết kế và nguyên mẫu (Prototyping)

Tạo ra các ý tưởng, thiết kế giao diện người dùng và tạo nguyên mẫu để định hình cấu trúc giao diện.

3.

Kiểm tra và tối ưu

Kiểm tra nguyên mẫu, thu thập phản hồi từ người dùng và điều chỉnh để cải thiện trải nghiệm người dùng.

4.

Triển khai và theo dõi

Triển khai giao diện hoàn chỉnh và theo dõi hiệu suất, tiếp tục cải thiện theo phản hồi và phân tích dữ liệu từ người dùng.