Chuyên ban Lê Quý Đôn – Hà Đông khóa 94-97: Một thời để nhớ

Thực hiệnTháng 10/2017
Tên dự ánDựng clip trước Hội khóa

Mô tả dự án:

Clip trước Hội khóa của trường Chuyên ban Lê Quý Đôn – Hà Đông niên khóa 94-97…

Чехунов ДНчугунныйсделать лазанью