Dịch vụ

Tư vấn thương hiệu

Hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp sắp ra mắt, nghiên cứu tư vấn chiến lược thương hiệu cho doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và phát triển chiến lược phù hợp cho những doanh nghiệp đang trên đà phát triển…

Chi tiết

Thiết kế – Sản xuất

Đội ngũ thiết kế và chuyên viên marketing của chúng tôi luôn làm việc chặt chẽ cùng nhau để tư vấn và thiết kế cho khách hàng hệ thống nhận diện thương hiệu không chỉ đẹp mà còn có giá trị cao trong chiến lược marketing.

Chi tiết

Truyền thông Marketing

Đưa ra những định hướng, phân tích các hạng mục thuộc về thị trường nhằm giảm thiệu rủi ro và nâng cao tính khả thi của dự án. Đề xuất ra kế hoạch kinh doanh tổng thể và tư vấn chiến lược marketing cho dịch vụ sản phẩm.

Chi tiết